Työnohjaus Maarit Mäkäläinen - yksilöohjaus, ryhmien ohjaus, työyhteisöjen ohjaus ja coaching

 

Tietä kulkemalla sen oppii kulkemaan, ja kohta kulkijalla on tieto hallussaan

 

 

Tietä kulkemalla
sen oppii tuntemaan,
ja kohta kulkijalla
on tieto hallussaan
(Nalle Puh ja Tao)

 

Lähde matkalle kehittymisen tiellä

Työnohjaus

Työnohjaus on sanan mukaisesti oman työn ohjausta. Siinä tarkastellaan työtä ja työyhteisöä. Työntekijä miettii omaa suhdettaan työhönsä, ammatti-identiteettiään ja suhdetta työyhteisöönsä.

Työnohjaus on prosessi, jossa ollaan matkalla oman työotteen kehittämisessä, perustehtävässä. Sen tavoitteena on oma ammatillinen ja persoonallinen kasvu. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ns. tutkivalla työotteella. Säännöllisesti toistuvana tapahtumana on aikaa kypsymiselle ja kokemusten hyödyntämiselle. Työnohjaus perustuu ammatilliseen dialogiin, luottamukseen. Ohjattava tulee kuulluksi ja nähdyksi; tunteetkin ovat sallittuja ja niiden kanssa voi elää ja oppia.

Eri tutkimuksissa on todettu työnohjauksen vaikuttavuus:

TYÖHÖN

 • laadukas työpanos

TYÖNTEKIJÄÄN

 • vahvistaa ammatti-identiteettiä ja motivaatio kasvaa
 • auttaa jaksamaan, sairauspoissaolot vähenevät

TYÖYHTEISÖÖN

 • parantaa vuorovaikutusta
 • ongelmaratkaisutaidot paranevat
 • yhteistyötaidot kehittyvät

Työnohjaustyöskentely sovitaan määräajaksi, tavallisesti 1-2 vuodeksi kerrallaan. Työnohjauksesta tehdään alkuneuvottelun jälkeen kirjallinen sopimus, jossa yhteisesti sovitaan ohjattavan tavoitteet, aikataulut, työskentelytavat, arviointi sekä hinnoittelu. Työnohjausta voi olla työyhteisölle, ryhmälle tai yksilölle.

Viitekehykseeni liittyy olennaisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Tavoitteiden saavuttamiseen hyödynnetään ohjattavan omia kykyjä, taitoja ja osaamista. Menneisyys on pikemminkin voimavara kuin painolasti. Voimavarasuuntautuneessa työskentelyssä tuetaan vahvoja puolia ja pyritään etsimään vaihtoehtoisia ideoita ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Työnohjausprosessi on tasa-arvoinen minä-sinä – suhde. Voimaannuttaminen/voimaantuminen ovat tavoitteena!

Keskustelen mielelläni kanssanne työnohjauksen aloittamisesta!

Coaching

Sokrateen sanoin: ”I cannot teach anybody anything – I can only make them think.”

Coaching on valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltainen kehitys, kasvu, tasapaino ja ekologisuus parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Valmennettava on coaching -prosessin avainhenkilö. Coach eli valmentaja auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Valmentaminen on dialogimaista kuuntelua, keskusteleva tila. Tavoitteena on oppiminen, kehittyminen ja työn hallinnan paraneminen.

Mikäli coaching kiinnostaa, niin ota yhteyttä!

 

Ota yhteyttä

Työnohjauspalvelut

 • työyhteisön työnohjaus
 • ryhmätyönohjaus
 • johdon ja esimiesten työnohjaus
 • yksilötyönohjaus
 • coachaus
 • kriisityönohjaus
 • defusing ja debriefing -pätevyys
 • työyhteisösovittelu

Yhteystiedot

Gsm: 045 88 700 80
maarit@tyonohjausmakalainen.fi
Osoite:
Caloniuksenkatu 18, 06100 Porvoo
Y-tunnus: 2488954-5

Toimialue

pääkaupunkiseutu ja Uusimaa

Maarit Mäkäläinen
KM
Johdon, esimiesten työnohjaaja ja coach
Certified Supervisor of Leaders and Executives (CSLE)

Certified Master Crisis of Supervisor and Coach 

MASTER-CCS®

Suomen työnohjaajat ry:n sekä Johdon työnohjaajat ja mentorit ry:n jäsen

 

© Työnohjaus Maarit Mäkäläinen      

Marikoo Kotisivuratkaisut